O mně                         

Jmenuji se Zdeněk Bečvář (*1986).

    Včelařím na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje v okrese Příbram, nedaleko města Sedlec-Prčice v nadmořské výšce 400-700 m n.m. Včelaření se věnuji od roku 2008. V současné době chovám kolem 20 včelstev na  třech stanovištích v obcích Kvasejovice, Nové Dvory v úlech Langstroth. Pracuji v lesnictví a včelaření mám jako zálibu. 

    Oblast kolem Sedlce-Prčice se nazývá Český Merán. Jedná se o velice malebnou venkovskou krajinu zemědělského charakteru s velkým zastoupením smíšených lesů. Bez průmyslových podniků a mimo velké dopravní tepny. Samotný krajinný ráz dokreslují steré ovocné sady, venkovské zahrady s krajovými vysokokmennými odrůdami jabloní, hrušní a třešní. Celé území je rozčleněno řadou drobných mezí, remízů a cest lemovaných alejemi nektarodárných stromů a keřů. Značná část zemědělské půdy je zastoupená trvalými travními porosty, pastvinami a květnatými druhově bohatými loukami.